TOPlist
České hory » Pálavské vrchy, Moravský kras, Podyjí » Přírodní rezervace Děvín

Přírodní rezervace Děvín

Národní přírodní rezervace vznikla spojením býv. SPR Děvín, Soutěska a Kotelna. Je největší a nejvýznamnější rezervací CHKO Pálavá. Vstup pouze po značených cestách a naučné stezce. Vrcholy Děvína a Kotelně jsou oddělené hlubokým sedlem Soutěsky. Část záp. úbočí Kotelné tvoří mohutné skály Martinky s velkou rozsedlinou s vklíněným balvanem zv. Velký špunt, tvořícím nepravý skalní most. Skalnaté útesy těchto svahů hostí vzácnou horskou, tzv. dealpinskou vegetaci s písečnicí velkokvětou (jediná lokalita v ČR), lomikamenem vždyživým a s pěchavou vápnomilnou. Především na jv. svahu Děvína se vytvořila krasová lesostep s ostrůvky mahalebkových doubrav s dřínem obecným a plochami drnových a skalních stepí s nejtypičtější pálavskou flórou v čele s nejpočetnějším výskytem kosatce nízkého v českých zemích. Na vrcholu Obory nalezneme na Moravě početně nejsilnější populaci kosatce skalního písečného. Rezervace hostí stovky druhů bezobratlých i obratlovců. Z hmyzu je to např. saranče modrokřídlá, jasoň dymnivkový, kudlanka nábožná a vzácná kobylka sága. Hojný je i roháč obecný. Pravidelně zde hnízdí dudek chocholatý. Ve skalních puklinách se vyskytují netopýří kolonie. Chov lovné zvěře včetně koz bezoárových byl v rezervaci ukončen r. 1996.
Děvín od Nových Mlýnů Děvín od Nových Mlýnů
Děvín od Nových Mlýnů
Děvín od Mikulova Děvín od Mikulova
Děvín od Mikulova
Přírodní rezervace Děvín Přírodní rezervace Děvín
Přírodní rezervace
Přírodní rezervace Děvín Přírodní rezervace Děvín
Děvín
Přírodní rezervace Děvín Přírodní rezervace Děvín
Přírodní rezervace
Pálava - Soutěska Pálava - Soutěska
Soutěska
Fotografie uživatelů
Zřícenina hradu Děvičky - pohled směrem na Horní Věstonice a Nové Mlýny
Pálava - pohled od sedánku na okraji Klentnice na vrchy Pálavu a Děvín
Pálava - pohled na Klentnici a Sirotčí hrádek ze silnice do Klentnice
Pálava - solitér nad soutězkou
Pálava - pohled z hřebenovky na Pavlov a dolní Novomlýnskou v.n.
Pavlov - pohled na Děvičky od zříceniny části hradu
Pavlov - pohled z Děviček na Dolní Věstonice a Věstonickou a Mušovskou vodní nádrž
Pavlov - pohled z Děviček na Strachotín a střední a dolní Novomlýnskou vodní nádrž